ОБЩО Уведомление за поверителност за потребители на уебсайта на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

ОБЩО Уведомление за поверителност за потребители на уебсайта на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

I. Обща информация

Как използваме Вашите лични данни

Нашето уведомление за поверителност обяснява как събираме, използваме, споделяме и защитаваме Вашите лични данни. Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

В съответствие с българското законодателство, Вие можете да упражните следните права, свързани с обработваните от „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД:

 • да достъпите Вашите лични данни, които „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД обработва, и да получите копие от тях;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, може да намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД на нашия уебсайт, както и във всеки наш офис в страната.

Как можете да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес: България, гр. София, пл. "Позитано" 5, ел. поща: public@bulstrad.bg

Можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на личните данни чрез следните координати: 02/9856624, ел.поща: dpo-bulstrad@bulstrad.bg

II. Обработване на Вашите лични данни

Контактна форма на уебсайта

Какви са личните данни, които събираме

 • Име и фамилия
 • Електронен адрес
 • Фирма/Организация (ако е приложимо)
 • Други данни, в зависимост от въведената от Вас информация в полетата „заглавие“ и „текст“

Защо събираме Вашите лични данни

 • За да можем да отговорим изчерпателно на Вашите запитвания.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни.
 • Легитимният ни интерес да споделяме данните със софтуерни компании, с цел поддръжката на уебсайта.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Личните Ви данни ще бъдат съхранени единствено за срока, който е необходим за да отговорим на Вашето запитване. Въпреки това, в случай че Вашето запитване се отнася до съдебен или друг вид спор, е възможно да запазим личните Ви данни в срок от 5 години след направеното запитване.

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности.

 

Регистрация на съществуващи клиенти на уебсайта

Какви са личните данни, които събираме

 • Номер на полица
 • ЕГН
 • Телефонен номер
 • Данни за географско местоположение (в случай, че дадете своето съгласие за използването на тези данни)
 • Данни за настъпило застрахователно събитие (в случай, че се използва функционалността на уебсайта „известие за щета“)
 • Данни на Ваша банкова карта – номер на картата и CVV код (в случай на онлайн плащане на вноска по полица)

Защо събираме Вашите лични данни

 • За да можем да Ви предоставим онлайн услуги, които предлагаме, и които целят да улеснят обслужването на нашите клиенти – проверка на премии по актуални оферти, проверка на всички Ваши полици, включително вноски по полиците и възможност за плащане на вноска, подаване на известие за щета, предоставяне на информация за най-близкия до Вас офис на компанията.
 • За да обработвам Вашето плащане, в случай че направите вноска по полица.
 • За да можем да установим опити за извършване не измама или друг вид престъпление.
 • За да можем да Ви изпращаме известия, свързани с вноски по полиците или за изтичаща полица, чрез sms съобщение или на електронен адрес.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни, когато сте избрали да ползвате наши услуги онлайн (например, проверка на Вашите полици, географско местоположение).
 • Легитимният ни интерес да предотвратим опити за измама или други престъпления, както и да Ви изпращаме напомняния за вноски по полици и изтичащи полици.
 • Изпълнение на договор, в случай че направите плащане на вноска по полица или подадете известие за щета.
 • Легитимният ни интерес да споделяме данните със софтуерни компании, с цел поддръжката на уебсайта.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Личните Ви данни ще бъдат пазени за срок от 5 години след прекратяването на Вашата регистрация.

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности

 

Директен маркетинг

Какви са личните данни, които събираме

 • Име и фамилия
 • Номер на полица
 • Телефонен номер
 • Електронен адрес
 • Адрес за кореспонденция
 • Факс

Защо събираме Вашите лични данни

 • За да Ви информираме за предлаганите от нас услуги и продукти (освен ако изберете да не получавате нашите маркетинг материали).
 • За да можем да Ви изпращаме поздравления, свързани с Ваши лични празници (например, рожден ден) и други официални празници.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да получавате маркетинг материали от нас.
 • Легитимният ни интерес да споделяме данните със софтуерни компании, с цел поддръжката на уебсайта.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Личните Ви данни ще бъдат съхранявани до момента, в който оттеглите своете съгласие за получаване на маркетинг материали от нас.

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности

 

Изчисляване на премия по застраховка „Гражданска отговорност“

Какви са личните данни, които събираме

 • Регистрационен номер на МПС

Защо събираме Вашите лични данни

 • За да можем да Ви предоставим изчисление на нашите застрахователни премии.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни с цел калкулация на премията по съответната застраховка
 • Легитимният ни интерес да споделяме данните със софтуерни компании, с цел поддръжката на уебсайта.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Личните Ви данни ще бъдат пазени за срок от 5 години след прекратяването на Вашата регистрация.

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности

 

Заявка за обаждане

Какви са личните данни, които събираме

 • Име и фамилия
 • Телефонен номер
 • Запис от телефонния разговор с нас

Защо събираме Вашите лични данни

 • За да можем да се свържем с Вас, в случай че сте попълнили форма за заявка за обратна връзка
 • Телефонният разговор се записва с цел да подобрим качеството на предлаганото обслужване, включително като извършваме мониторинг на служителите, с които разговаряте, както и с оглед използване на записа в случаи на съдебни или други спорове.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да използваме личните Ви данни, за да се свържем с Вас
 • Легитимният ни интерес да използваме личните Ви данни за подобряване на качеството на обслужването, предоставяно от нашите служители, и да се защитим при евентуални съдебни или други спорове.
 • Легитимният ни интерес да споделяме данните със софтуерни компании, с цел поддръжката на уебсайта.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Личните Ви данни ще бъдат обработвани с цел обратна връзка единствено за срока необходим да се свържем с Вас или до приключване на евентуален съдебен или друг спор, след което ще бъдат своевременно изтрити.

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности