Стопанска академия „Димитър А. Ценов” удостои с почетното звание „Доктор Хонорис кауза” Петер Хьофингер- член на УС на Виена Иншурънс Груп   

26 March 2018, 15:30

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” удостои с почетното звание „Доктор Хонорис кауза” Петер Хьофингер- член на УС на Виена Иншурънс Груп

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” удостои с почетното звание „Доктор Хонорис кауза” Петер Франц Хьофингер – член на Управителния съвет на Виена Иншурънс Груп, председател на Надзорния съвет на Булстрад Виена Иншурънс Груп – България и Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп АД, България.

Създадена през 1936г. Академията е едно от най-старите висши учебни заведения в България. В нейната над 80-годишна история почетната титла „Доктор Хонорис кауза” е била връчена само на 23 изявени личности.

Стопанската академия е емблематична за българското застраховане. От тук започва началото на застрахователната наука в България. Тук е създадена първата и към настоящия момент единствена обособена в България застрахователна катедра.

Тържествената церемония за връчване на почетните символи се състоя в главната аула в Ректората на свищовското висше училище. Сред гостите на церемонията бяха членове на управителните съвети, директори и специалисти от Булстрад и Булстрад-Живот.

Професионалната и обществена дейност на номинирания за почетен доктор пред академичната общност и гостите на церемонията представи доц. д-р Тодор Кръстевич – зам.-ректор на Стопанска академия по научноизследователска и проектна дейност.

Решението на Академичния съвет за удостояването на Петер Хьофингер с почетното звание „Доктор Хонорис кауза” на Стопанска академия представи по време на церемонията Ректорът – Доц. д-р Иван Марчевски. Според мотивите за взетото на 31.01.2018 г. решение, Петер Хьофингер се удостоява с почетното звание „за значим принос към процеса на конвергенция между образованието и бизнеса”, както и към теорията и практиката в сферата на застраховането. Ректорът прочете текста на дипломата на латински език и връчи на Петер Хьофингер регалите за „Доктор Хонорис кауза”.

Петер Хьофингер благодари за оказаната му чест и изнесе академично слово на тема „Възможности и предизвикателства, свързани с дигитализацията в застраховането”. След тържествената церемония за присъждане на почетното звание Петер Хьофингер посети Академичния музей и положи подпис в летописната книга на свищовското висше училище.

След церемонията г-н Хьофингер сподели: “За мен е голяма чест да бъда удостоен с тази почетна титла на тази прекрасна церемония. Изказвам своите благодарности, както на Стопанската академия в Свищов, така и на моите колеги от Булстрад Виена Иншурънс Груп, които искам да поздравя за постигнатите високи резултати и лидерската позиция на Булстрад на българския застрахователен пазар. Този успех потвърждава нашата стратегия за устойчиви инвестиции в България и за утвърждаването ни като доверен партньор за нашите клиенти”.


More News

 
About BULSTRAD
ZAD "BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP"
was founded on 31 July 1961. Since then the company has developed all lines of insurance and reinsurance business, such as aviation and marine, in which we have a leading position on the Bulgarian insurance market; cargo and property, motor insurance, construction-and-erection risks, personal lines and others.

In 1967, the Company registered its broking company in London, EUROPEAN INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS (EIRB).