Vienna Insurance Group жъне успехи от своята стратегия за ЦИЕ Категорично подобрение на всички временни показатели за 2017 г.   

22 March 2018, 16:11

Vienna Insurance Group жъне успехи от своята стратегия за ЦИЕ Категорично подобрение на всички временни показатели за 2017 г.

  • Приходите от премиите се покачиха на около 9,4 милиарда евро (с +3,7 процента)
  • Печалбата (преди облагане с данъци) се покачи на около 443 милиона евро (с +8,8 процента)
  • Комбинираният коефициент (combined ratio) беше категорично подобрен на 96,7 процента (2016: 97,3 процента)
  • Предложените дивиденти бяха увеличени на 90 цента на акция (с +12,5 процента)
  • Успешно бяха предприети устойчиви ефективни мерки в рамките на стратегията „Agenda 2020“

Изключително позитивна междинна равносметка прави проф. Елизабет Щадлер, генерален директор на Vienna Insurance Group (VIG), при представянето на временните показатели за финансовата 2017 г. (прякото предаване на разговора с пресата може да се проследи на 22.3.2018 г. от 10 часа на тази връзка).

Информация за пресата №6/22.03.2018


More News

 
About BULSTRAD
ZAD "BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP"
was founded on 31 July 1961. Since then the company has developed all lines of insurance and reinsurance business, such as aviation and marine, in which we have a leading position on the Bulgarian insurance market; cargo and property, motor insurance, construction-and-erection risks, personal lines and others.

In 1967, the Company registered its broking company in London, EUROPEAN INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS (EIRB).