Уведомление до потребителите на застрахователни услуги на „ОББ – Ей Ай Джи Застрахователно Дружество“ АД

Уведомление до потребителите на застрахователни услуги на „ОББ – Ей Ай Джи Застрахователно Дружество“ АД

Уважаеми дами и господа,

С настоящето бихме искали да уведомим всички потребители на застрахователни услуги за извършено проидобиване от страна на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ на 100 % от акционерния капитал на „ОББ – Ей Ай Джи Застрахователно Дружество“ АД въз основа на сключен договор за покупко – продажба.

Във връзка с извършеното придобиване, считано от 12.01.2016 г. Дружеството ще продължи да осъществява своята дейност с ново наименование и адрес на управление, както следва:

1. Търговско наименование на Дружеството:

„Застрахователно дружество Нова Инс“ ЕАД;

2.  Адрес на управление:

Град София, район „Триадица”, пл. „Позитано“ № 5

Условията по застрахователните полици на клиентите на „ОББ - Ей Ай Джи  Застрахователно дружество“ АД остават непроменени, като клиентите и занапред ще продължат да бъдат обслужвани в клоновете на „Обединена Българска Банка“ АД в цялата страна.

Всички останали данни на Дружеството /ЕИК, банкови сметки/ остават непроменени.

 

Управителен съвет на

„Застрахователно дружество Нова Инс“ ЕАД