Булстрад Каско Градушка

Булстрад Каско Градушка

БУЛСТРАД Каско Градушка е продукт, предназначен за застраховане на МПС срещу пълна загуба или частична повреда, настъпили в резултат на градушка. По застраховката се обезщетяват всички вреди от градушка - счупване, натрошване или повреждане - включително и косвени щети след счупване на стъкла на МПС.

Застрахователната сума се избира от клиента и е съобразена с пазарната стойност на автомобила.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ обхваща следните рискове:

  • Градушка

ОБХВАТ

Покритието е валидно за територията на Република България.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Застрахователната премия е фиксирана (не се разсрочва на вноски) и зависи от застрахователната сума:

  • При 2000 лв. застрахователна сума премията е 30 лв.
  • При 4000 лв. застрахователна сума премията е 50 лв.

Застрахователната премия е фиксирана и се определя съгласно избраната от кандидата за застраховане застрахователна сума. Премията се заплаща еднократно.

Застрахователната сума е лимит на отговорност на Застрахователя за срока на застраховката.

 

*Застраховка БУЛСТРАД Каско Градушка може да бъде сключвана само за автомобили, притежаващи валидна полица Гражданска отговорност на автомобилистите в ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

ИДЗП Каско Градушка