Доброволна застраховка

Доброволна застраховка "Злополука на лицата, пътуващи в моторно превозно средство"

По условията на тази застраховка ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” покрива риска от настъпване злополука, настъпила по време на пътуване със застрахованото моторно превозно средство (с изключение на мотоциклети и мотопеди), включително при качване или слизане от него, в рамките на срока на застраховката, в резултат на пътно-транспортно произшествие, която пряко е причинила смърт или трайна загуба на работоспособност на лицата, пътуващи в застрахованото МПС.

Покритието по тази застраховката е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Република България и чужбина.

Условията на полицата предоставят възможност по нея да бъдат застраховани всички лица, пътуващи в моторното превозно средство или само водача на МПС, в зависимост от избора на Застраховащия.

ИДЗП Злополука на лицата в МПС