Застраховка “Злополука на учащи и персонал”

Застраховка “Злополука на учащи и персонал”

Застраховката е подходяща за деца в детски ясли и градини, ученици в начални и средни училища, студенти във висши учебни заведения, както и за административния, преподавателския и помощния персонал, работещ в тях. Застраховката може да се сключва индивидуално и групово.

Основните рискове, които се покриват са “смърт в резултат на злополука” и “трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука”.

Основното покритие е валидно 24 часа в денонощието за територията на Република България, чужбина или комбинация от двете.

Срещу допълнително платена застрахователна премия, в комбинация с основното покритие, ЗЕАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ще изплати застрахователно обезщетение и по допълнителните покрития за:

  • Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука;
  • Действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от правоспособен лекар;
  • Дневни пари за болничен престой.

Допълнителните покрития са валидни 24 часа в денонощието, само за територията на Република България, освен ако не е уговорено друго и е платена допълнителна застрахователна премия.ИДЗП Злополука