Юридическа информация

Юридическа информация

Правила на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори

Приложение 1: Политика за разглеждане на жалби, молби, сигнали и предложения на ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“

 

Методика за определяне на застрахователни обезщетения при нанесени неимуществени вреди по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите

Приложение № 1 към Методика за определяне на застрахователни обезщетения от Застрахователна експертна комисия

Преддоговорна информация

Политика и практика за определяне и предоставяне на възнагражденията в застрахователно акционерно дружество „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”