"Гражданска oтговорност" на автомобилистите

ЗЕАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" покрива гражданската отговорност на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях със застрахованото МПС телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица, за които те носят  отговорност съгласно действащото законодателство.

 

Тарифа по задължителна застраховка ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ на автомобилистите (в сила от 26.04.2024)

 

1. Всички леки автомобили са разпределени по региони по регистрационни номера, в зависимост от местожителството на собственика по талон, както следва:

РЕГИОН I - С, СА, СВ
РЕГИОН II - РВ, В
РЕГИОН III - РК, РА, ОВ, ЕВ, ВТ, Т, ТХ, СН, Н, ЕН, Е
РЕГИОН IV - СМ, К, СТ, Х, У, А, СО, PP, както и Н, ОВ, ВТ, В, Т, СН, ЕВ, РК, РА и РВ с адрес на собственика извън областните градове:
Шумен, Ловеч, В.Търново, Варна, Търговище, Сливен, Габрово, Перник, Пазарджик и Пловдив
РЕГИОН V - ВН, КН, М, ВР, Р, СС
Забележка: Тарифните условия се определят и според адреса на собственика!

2. Леки автомобили, регистрирани в категория N1 съгласно точка (J) - категория на превозното средство от свидетелството за регистрация част I или част II, се тарифират съгласно тарифата за леки автомобили по обем на двигателя и мощност на автомобила.

3. Отстъпка в размер на 20% за всички леки автомобили, попадащи в V-ти регион,  при условие, че клиентите имат валидна застраховка "Каско" или "Домашно имущество", сключени в компанията.

Тарифата включва в цената си сертификат "Зелена карта" с териториален обхват всички страни-членки на Международното споразумение "Зелена карта". Срокът на валидност на сертификат "Зелена карта" съвпада със срока на валидност на полицата "Гражданска отговорност" на автомобилистите.

Лимит на отговорност

1. за неимуществени и имуществени вреди  вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;

2. за вреди на имущество (вещи) - 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.


Срок на застраховката 

  • 1 /една/ година

Тарифа по гранична застраховка "Гражданска отговорност", в сила от 10.03.2020 г.

 

Двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие

 

ИДЗП Гражданска отговорност на автомобилистите

ИДЗП Гражданска отговорност и злополука на пътниците