Презастраховане

Презастраховане

Презастрахователна програма на ЗЕАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

БЪЛГАРСКО ВЪНШНОТЪРГОВСКО  ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО  АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД”  е основано на 31 юли 1961 г. и  е специализирано в предлагането на  застраховки на плавателни съдове, карго, въздухоплавателни средства, имущество на български имоти в чужбина, строително-монтажни рискове изпълнявани от български компании в чужбина, активно презастраховане.

От 1992г. компанията развива всички видове застраховки  като застраховане на МПС; имущество, различни видове отговорности, карго, строително-монтажни рискове, лично застраховане авиационно и  морско застраховане, в които има водещо място на българския застрахователен пазар

През 1967 г. Дружеството регистрира своя брокерска компания в Лондон - EUROPEAN INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS ( EIRB).

EIRB е Лойдов брокер и чрез нея дружеството осъществява директна връзка с Лондонския и световните презастрахователни пазари.

За покриването на  специфични нужди на своите клиенти „БУЛСТРАД”  създава следните  дъщерни компании:

  • През 1994 г. – Булстрад  Живот АД,  предлагаща широк спектър застраховки "Живот".
  • През 1998 г. – "Булстрад Сървисиз енд Кънсалтинг" ООД , чиято насоченост е осъществяване на стопанска дейност, включително отдаване на коли под наем.
  • През 2003 г. – Булстрад Здравно осигуряване АД, преименувано през 2007 г. на Булстрад Здраве АД,   която предлага доброволно здравно осигуряване на корпоративни и индивидуални клиенти.
  • През Април 2009 г. – Булстрад Здраве АД е преименувано Булстрад Здраве Виена Иншуранс Груп АД.

През юли 1999 г. e подписан договор за продажба на 31% от акциите на ЗПАД БУЛСТРАД  на Ти Би Ай Ейч Груп. В рамките на следващите  седем години Ти Би Ай Ейч Груп (чрез БЗП Груп ЕАД) придобива  97%  от  капитала на Булстрад.

През месец април 2007  е финализирана сделката, с която ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП придобива мажоритарен дял от акционерния капитал на Булстрад и компанията се преименува на ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП.

Финансовата стабилност на ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” се гарантира от адекватната презастрахователна програма на Дружеството. Наши партньори са   чуждестранни презастрахователи, които са водещи на международния пазар и имат висок кредитен рейтинг като Hannover Re, Swiss Re, VIG RE , Lloyd's Underwriters и други.

През годините ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” разширява клоновата си мрежа в страната, чрез която предлага богато разнообразие на повече от 100 вида застрахователни продукти, обслужващи промишлеността, финансовия сектор, транспорта, търговията, строителството, туризма и потребностите на граждани и организации. 

Основавайки се на богатия си опит и международен авторитет, ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” традиционно заема водещо място на българския застрахователен пазар.