Защита на личните данни

Защита на личните данни

Правила за упражняване правата на субектите на лични данни

Искане за упражняване на правото на ограничаване на обработването на лични данни

Искане за упражняване на правото на коригиране на лични данни

Искане за упражняване на правото на изтриване на лични данни

Искане за информация относно получателите на лични данни в случаи на коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването

Искане за упражняване на правото на достъп до лични данни

Искане за упражняване на правото на възражение

Искане за упражняване на правото на преносимост на личните данни

Вътрешни правила за използване на системи за видеонаблюдение

Уведомление за поверителност

Уведомление за поверителност при селекция на кандидати за работа, организирана от БУЛСТРАД

Уведомление за поверителност при постъпване на работа, при сключване на граждански договор и при изпълнение на трудов или граждански договор с БУЛСТРАД

Политика за защита на личните данни

Съвместно Уведомление за поверителност  на ЗEАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД  и „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Уведомление за поверителност на служители на застрахователни посредници (достъп до информационни системи)

Уведомление за поверителност при достъп до информационни системи