Туристи на територията на Република България – абонаментна

Туристи на територията на Република България – абонаментна

“Застраховка на туристи на територията на Република България“ е доброволна застраховка и е предназначена за лица на възраст до 74 години, по време на престоят им в туристически обект. Покрива събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на застрахованите.

Основно покритие:

  • Смърт или трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука.

В комбинация с основното покритие ЗЕАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" предлага допълнително:

  • Медицински разноски, спасителни разноски и разходи за репатриране.

  • Кражба и повреда на личен багаж и пари.

  • Отмяна на пътуването, неосъществено пътуване или съкращаване на срока на престоя.

  • Закъснение при пристигането.

  • Правни разноски.

  • Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица.

  • Помощ при пътуване с автомобил.

  • Помощ при нещастен случай в планината.

Застрахователните суми/лимити на отговорност/ за отделните покрития са предмет на договаряне.

ИДЗП Туристи на територията на Република България – абонаментна