Застраховка „Каско”

Застраховка „Каско”

Булстрад застрахова автомобили от всички марки срещу пълна загуба или частична повреда, настъпили в резултат на пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътнотранспортни произшествия и други.

Булстрад изплаща застрахователно обезщетение при частични щети и пожар, включително и при кражба — в срок от 15 дни.

Булстрад подновява без изискване за оглед  на автомобила, застрахователните договори за всички продукти Каско, които се подновяват без прекъсване.

Булстрад предлага на своите клиенти, следните продукти: