Финансови резултати

Финансови резултати

Годишни отчети:

Доклад за платежоспособността и финансовото състояние за 2023 година

Доклад за платежоспособността и финансовото състояние за 2022 година

Доклад за платежоспособността и финансовото състояние за 2021 година

Доклад за платежоспособността и финансовото състояние 2020 година

Самостоятелен Годишен Финансов Отчет 2019

Доклад за платежоспособността и финансовото състояние 2019 година

Образци за количествено отчитане 2019

Доклад за платeжоспособността и финансовото състояние 2018 година

Самостоятелен Годишен Финансов Отчет 2018

Годишен Финансов Отчет 2017

Доклад за платежоспособността и финансовото състояние 2017

Консолидиран Годишен финансов отчет 2016

Индивидуален Годишен финансов отчет 2016

Доклад за платежоспособността и финансовото състояние 2016

Годишен отчет 2015

Годишен отчет 2014

Годишен отчет 2013

Годишен отчет 2012

Годишен отчет 2011

Годишен отчет 2010

Годишен отчет 2009