Акционери   

Акционери на
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

Виена Иншурънс Груп АГ Винер Ферзихерунг Групе/Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe

„ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП AГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ”, чието пряко и непряко акционерно участие е 100% от капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е едноличен собственик на капитала на „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД.

„ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” EАД към настоящия момент притежаващ  пряко 85,80 % от капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.

"ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ" към настоящия момент притежаващ пряко 14,20% от капитала на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”