Дъщерни компании   

Дъщерни компании

Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп

ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД има над 25 години опит в успешното предлагане на застрахователни продукти и услуги, както и във въвеждането на иновативни за пазара решения. Дружеството е най-големият животозастраховател в България, както и лидер в сегмента на здравното застраховане у нас. Стреми се да oсигурява на своите клиенти спокойствие, сигурност и подкрепа в дългосрочен план като защитава важното.

Предлага: дългосрочни и срочни застраховки "Живот", спестовни и инвестиционни застраховки; здравни застраховки; застраховки за пътуване в чужбина, медицински застраховки, рискови застраховки, застраховки за клиентите на банкови институции, а също и иновации в обслужването като B-Assist - мобилно приложение и портал за за онлайн услуги.

За допълнителна информация посетете: http://www.bulstradlife.bg/.

 

EIRB London (Брокери)

Лойдов брокер. Чрез нея дружеството осъществява директна връзка с Лондонския и световните презастрахователни пазари.

За допълнителна информация посетете: https://eirbltd.co.uk/

 

VIG Services Bulgaria - ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ

„Ви Ай Джи Сървисиз България” ЕООД е оторизиран представител за приемане и обработка на претенции за имуществени и неимуществени вреди по автомобилни застраховки на компаниите от Vienna Insurance Group в България – ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” и ЗК „Български имоти” АД.

От началото на 2009 година, „Ви Ай Джи Сървисиз България” предлага услугата “ПОМОЩ НА ПЪТЯ”.

Дружеството управлява рекламни съоръжения тип „Билборд”, които са разположени на територията на Републиканската пътна мрежа на Република България.

За допълнителна информация посетете: http://www.vig-sb.bg/

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”