История

История

История на ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”  е основана на 31 юли 1961 г. Оттогава компанията развива всички видове  застраховане и презастраховане като авиационно и морско застраховане, в които има водещо място на българския застрахователен пазар, карго и имуществено застраховане, застраховане на МПС и строително-монтажни рискове, лично застраховане и други.

През 1967 г. Дружеството регистрира своя брокерска компания в Лондон. От 1999 г. тя  е преименувана на Еuropean Insurance and Reinsurance Brokers.

За покриването на  специфични нужди на своите клиенти ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” учредява  няколко  дъщерни компании:

  • През 1994 г. – Булстрад  Живот АД за различни видове застраховки "Живот".
  • През 1998 г. – "Булстрад Сървисиз енд Кънсалтинг" ООД за осъществяване на стопанска дейност, включително отдаване на коли под наем.
  • През 2003 г. – Булстрад Здравно осигуряване АД, преименувано през 2007 г. на Булстрад Здраве АД,  за доброволно здравно осигуряване на корпоративни и индивидуални клиенти.
  • През Април 2009 г. – Булстрад Здраве АД е преименувано Булстрад Здраве Виена Иншуранс Груп АД.

През юли 1999 г. e подписан договор за продажба на 31% от акциите на ЗПАД БУЛСТРАД  на Ти Би Ай Ейч Груп. В рамките на следващите  седем години Ти Би Ай Ейч Груп (чрез БЗП Груп ЕАД) придобива  97%  от  капитала на Булстрад.

В средата на месец април 2007 се финализира сделката, с която ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП придоби мажоритарен дял от акционерния капитал на Булстрад.

Финансовата стабилност на ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е гарантирана от закупените презастрахователни покрития по основните видове застраховки. Наши партньори са чуждестранни презастрахователи, които са водещи на международния пазар и имат висок кредитен рейтинг като SCOR Reassurance, Swiss Re, Hannover Re,  Lloyd's Underwriters и други.

През годините ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” разширява клоновата си мрежа в страната, чрез която предлага богато разнообразие на повече от 100 вида застрахователни продукти, обслужващи промишлеността, финансовия сектор, транспорта, търговията, строителството, туризма и потребностите на граждани и организации. 

Основавайки се на богатия си опит и международен авторитет, ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” традиционно заема водещо място на българския застрахователен пазар.

EIRB London (Брокери)

Лойдов брокер. Чрез нея дружеството осъществява директна връзка с Лондонския и световните презастрахователни пазари.