Промяна в ръководството на Виена Иншурънс Груп от юли 2023 г.

Промяна в ръководството на Виена Иншурънс Груп от юли 2023 г. Елизабет Щадлер предава своя пост на Хартвиг Льогер

На 1 юли 2023 г. Хартвиг Льогер поема поста на председател на Управителния съвет на Виена Иншурънс Груп (VIG) от Елизабет Щадлер. Петер Хьофингер става заместник-председател на УС.

Елизабет Щадлер е главен изпълнителен директор на Виена Иншурънс Груп от януари 2016 г. В края на август 2022 г. тя обяви, че няма да удължи мандата си, който изтича на 30 юни 2023 г. Тя се оттегля от оперативна дейност след почти 40 години в застрахователния сектор, от които 20 години на ръководни длъжности, като ще продължи да изпълнява надзорни функции в рамките на Групата.

Хартвиг Льогер ще встъпи на поста главен изпълнителен директор на 1 юли 2023 г. Неговата кариера в застрахователния сектор започва през 1985 г, а през 1997 г. Хартвиг Льогер се присъединява към Групата като ръководител „Продажби“ в Donau Versicherung, до 2022 г. От януари 2021 г. той е член на Управителния съвет на VIG, а от средата на септември 2021 г. е заместник на главния изпълнителен директор Елизабет Щадлер.

Петер Хьофингер, който е част от Групата от 2003 г. и е член на УС на VIG от 2009 г., става заместник-председател на УС от 1 юли 2023 г.

В края на юни 2023 г. Петер Тиринг, също с почти 40-годишна кариера в застрахователния сектор, се оттегля от активна дейност и от Управителния съвет на VIG, като поема ролята на член на Надзорния съвет на Виена Иншурънс Груп от 1 юли 2023 г. Между 2016 и 2018 г. Петер Тиринг е генерален директор на Donau Versicherung, а от 2017 г. е член на УС на Виена Иншурънс Груп.

От юли 2023 г. членовете на Управителният съвет на VIG вече ще бъдат шест вместо осем, в следния състав: Хартвиг Льогер, гл. изп. директор, Петер Хьофингер, зам. гл. изп. директор, Лиане Хирнер, гл. директор „Финанси и риск“, Герхард Ланер, гл. оперативен директор, Габор Лехел, гл. директор „Иновации“, и Харалд Ринер, с ресор индивидуални продажби. Мандатът на всички членове на УС е до 30 юни 2027 г.