Успешно се дипломира пети випуск на „Булстрад Академия”

Успешно се дипломира пети випуск на „Булстрад Академия”

Успешно се дипломира пети випуск на „Булстрад Академия”

Пети випуск на „Булстрад Академия” завърши с успех и емоции в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, Свищов.

В съвместния проект за покачване на професионалната квалификация между ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, се включиха 18 служители на Дружеството от София, Благоевград, Пловдив, Карлово, Сандански, Кърджали, Стара Загора, Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен и Русе.

Водещи лектори от страна на Стопанска академия бяха ръководителят на катедра „Застраховане и социално дело” доц. д-р Румен Ерусалимов и преподавателите от същата катедра доц. д-р Венцислав Василев, гл. ас. д-р Анелия Панева и гл. ас. д-р Милен Митков.

Специални гост-лектори от страна на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” бяха г-н Иво Груев, изпълнителен директор и член на УС на Дружеството, г-н Благой Анков – зам.-директор Дирекция „Правна” и г-жа Мария Рахнева, ръководител сектор „Дигитализация”.

На дипломантите от пети випуск на „Булстрад Академия” бяха връчени сертифицирани дипломи на официална церемония в „Зала Булстрад”.

На тържественото събитие поздравления към дипломантите отправи г-н Иван Иванов, управител на Ви Ай Джи Сървисиз България, а доц. д-р Тодор Кръстевич, заместник-ректор „Научноизследователска и проектна дейност” на Стопанска академия, отличи със специални грамоти за постигнат най-добър резултат на четиримата отличници на випуска.

В пети випуск с най-висок успех се дипломираха Антоанета Караманова, Гергана Матева, Мая Войкова и Радосвет Матеев.

Квалификационното обучение бе организирано от Центъра за професионално обучение към Стопанска академия, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).