VIG: БУЛСТРАД ЖИВОТ VIG Services Bulgaria Contact Center Bulgaria TBI Asset management TBI Invest ПОК Доверие

Акценти

CALL CENTER
0800 11 111
Bulstrad

Новини

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕТИ НА ЗАД”БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

16 юли 2014 Уважаеми клиенти, Клиентските центрове на компанията , в които се извършват огледи и завеждане на щети работят с клиенти  с обичайното си работно време от:  понеделник до петък от 09.00 до 17.30 часа 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

15 юли 2014 Управителният съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. “Позитано” № 5, вписано в Търговския регистър под ЕИК: 000694286, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 14, ал. 3 и ал. 5 от Устава на дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 22...

ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ИЗПЛАЩА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ИЗЧИСЛЕНИ ПО КАЛКУЛАЦИЯ НА КОМПАНИЯТА В СЪЩИЯ ДЕН, НА КАСА ДО 30 МИНУТИ СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГЛЕДА.

14 юли 2014 Уважаеми клиенти, Във връзка с изплащането на обезщетения по застрахователни събития   предизвикани от градушката,  ЗАД“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“  Ви уведомява, че изплаща обезщетения, изчислени по калкулация на компанията в същия ден, на каса до 30 минути след извършване на огледа. Към настоящия момент...
WSVV LOGO
VIG
ЗА КОНТАКТ ФОРУМ ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ