VIG: БУЛСТРАД ЖИВОТ VIG Services Bulgaria DV Asset management DV Invest ПОК Доверие

Акценти

CALL CENTER
0800 11 111

Bulstrad

Новини

АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

21 ноември 2017 (Актуализирана съгласно чл. 115, ал. 7 ЗППЦК във връзка с упражнено право по чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК във връзка с чл. 223а ТЗ за включване на въпроси в дневния ред на общото събрание от страна на акционера „Ти Би Ай България“ ЕАД) Управителният съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, със седалище и адрес на управление...
WSVV LOGO
VIG
ЗА КОНТАКТ ФОРУМ ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ