VIG: БУЛСТРАД ЖИВОТ VIG Services Bulgaria DV Asset management DV Invest ПОК Доверие

Акценти

CALL CENTER
0800 11 111
Млад Застраховател
Bulstrad

Новини

АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

21 ноември 2017 (Актуализирана съгласно чл. 115, ал. 7 ЗППЦК във връзка с упражнено право по чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК във връзка с чл. 223а ТЗ за включване на въпроси в дневния ред на общото събрание от страна на акционера „Ти Би Ай България“ ЕАД) Управителният съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, със седалище и адрес на управление...

Вторият випуск на „Булстрад Академия” успешно завърши обучението по Застрахователен мениджмънт и получи своите дипломи на официална церемония в „Зала Булстрад”

17 ноември 2017 Вторият випуск на „Булстрад Академия” успешно завърши обучението по Застрахователен мениджмънт и получи своите дипломи на официална церемония в „Зала Булстрад”. Продължава развитието на съвместния дългосрочен проект на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов и ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп,...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

24 октомври 2017 Управителният съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. “Позитано” № 5, вписано в Търговския регистър под ЕИК: 000694286, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 14, ал. 3 и ал.5 от Устава на дружеството, свиква ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на 30...

КОРИГИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ

23 октомври 2017 Съгласно Решение по Протокол № 75/20.10.2017  Комисията за финансов надзор не издаде окончателна забрана за публикуване на коригирано предложение от „Ти Би Ай България“ ЕАД на основание чл. 157а ЗППЦК за изкупуване на акциите на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.Представяме в срок окончателната редакция на...
WSVV LOGO
VIG
ЗА КОНТАКТ ФОРУМ ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ