При щета   

При щета

Статус на щета по застраховка, сключена в ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”,  можете да проверите онлайн тук.

Данните, които следва да въведете, за да получите тази информация са:

Номер на щета

Дата на завеждане

Информация по статус на щета можете също да получите при обаждане до нашия контактен център на
0800 11 111, където след предоставяне на регистрационен номер на автомобил или номер на полица, ще отговорят на конкретното запитване или насочат към Технически център, при нужда от допълнителни детайли.

При възникнали въпроси, молим да се свържете с нас.

Двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие

 

 

 

 

Правила на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ (Застрахователя) за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори

Заявления за изплащане на застрaхователни обезщетения - Автомобилно застраховане:

Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховки "Каско" и "Гражданска отговорност" при имуществени щети

Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Гражданска отговорност" при телесни наранявания в резултат на ПТП

Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Гражданска отговорност" при смърт в резултат на ПТП

Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Злополука на лицата в МПС" и застраховка "Злополука на пътниците в средствата за обществен транспорт"

 

Заявления за изплащане на застрaхователни обезщетения - Общо застраховане:

Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Злополука и заболяване"

Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" и "Медицински разноски"

 

Документи при изплащане на застрaхователни обезщетения - Имуществено застраховане:

Заявление за възникнало събитие

Съвместен констативен протокол

Необходими документи в зависимост от настъпилото събитие

Претенция за обезщетение

Претенция заобезщетение по Комбинирана застрахователна полица "Собственици/наематели на търговски обекти и офиси" или "Имущества"

За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”