За нас

За нас

„Застрахователно дружество Нова Инс“ ЕАД

„ЗД Нова Инс“ ЕАД е общо застрахователна компания, която има лиценз за извършване на застрахователна дейност издаден и от Комисията за финансов надзор с дата 23.08.2006 г. за следните видове застрахователен бизнес:

  • Застраховка „Злополука”;
  • Застраховка „Заболяване”;
  • Застраховка „Пожар и природни бедствия”;
  • Застраховка „Други щети на имущество”;
  • Застраховка „Разни финансови загуби”;
  • Застраховка „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства) ”;
  • Застраховка „Правни разноски”;
  • Застраховка „Асистанс”.

През 2013 година фондация „Банки, инвестиции, пари“ класира компанията на 4-то място в категория „Най-добра финансова институция“ и на 3-то място в категория „Най-добра застрахователна компания“. Към настоящия момент компанията предоставя качествена застрахователна защита на над 300 хиляди клиента в страната.

От началото на 2016 година „ЗД Нова Инс“ ЕАД е собственост на лидера в застраховането за ЦИЕ - Vienna Insurance Group. С портфолио от специално разработени иновативни продукти за широк кръг потребители и специфични банкови застрахователни решения, високо ниво на професионализъм и презастрахователна защита, компаниите от групата на VIG са предпочитан партньор в страните, в които оперират.