Годишното общо събрание на Виена Иншурънс Груп за 2024 г.

Годишното общо събрание на Виена Иншурънс Груп за 2024 г. На 24 май 2024 г. се проведе 33-то Годишното общо събрание на VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) за 2024 г.

Годишното общо събрание на Виена Иншурънс Груп за 2024 г.
  • Одобрен e дивидент от 1,40 евро на акция
  • Положителен поглед назад и прогнози
  • Вратислав Кулханек, Хана Махачова, Мартин Симхандл и Агнес Свооб избрани за нови членове на Надзорния съвет

Одобрен дивидент

На Годишното общо събрание бе одобрен дивидент от 1,40 евро на акция, предложен от Управителния съвет на Виена Иншурънс Груп. Дивидентната доходност възлиза на 5,3%. Политиката за дивидентите определя дивидента за предходната година като минимален дивидент, който се увеличава непрекъснато в зависимост от развитието на оперативния резултат.

В тази връзка, 27 май 2024 г. се явява датата на предходния дивидент, 28 май 2024 г. е датата на деклариране, а 29 май 2024 г. – датата на изплащане на дивидента.

Положителен поглед назад и положителни прогнози

Хартвиг Льогер, Председател на Управителния съвет, представи успешното разширение на Групата, която първа навлиза в региона на ЦИЕ, до утвърждаването ѝ като безспорен лидер в региона, заедно с ключови данни за успешната финансова 2023 година. Положителен резултат отбелязват всички сегменти и подразделения – развитие, което се базира върху стратегическата програма „VIG 25“. Перспективата за финансовата 2024 също е силно благоприятна, като Групата се стреми към печалба преди облагане в диапазона между 825 и 875 млн. евро. Записът на представянето на Хартвиг Льогер ще бъде наличен на: group.vig/annual- general-meeting. След това Управителният съвет премина към отговори на въпросите от акционерите.

Четирима нови членове на Надзорния съвет

Поради изтичането на мандата на членове на Надзорния съвет на VIG, бяха проведени избори за нов състав. Рудолф Ертл, Мартина Добрингер, Андраш Козма, Роберт Ласхофер, Петер Михок, Катарина Слезакова и Гертруд Тумпел-Гугерел бяха преизбрани като членове, а Вратислав Кулханек, Хана Махачова, Мартин Симхандл и Агнес Свооб бяха избрани като нови членове на НС. Петер Тиринг е член на Надзорния съвет, избран на Годишното общо събрание през миналата година. Така, Надзорният съвет продължава да включва 12 членове, като мандатът на всички е до Годишното общо събрание през 2028 г.

Вратислав Кулханек е следвал икономика в Прага. Кариерата му е тясно свързана с автомобилната индустрия, като предишните му постове включват председател на УС и НС на Škoda Auto, a.s., член на управителния комитет на Международната търговска камара (МТК, Париж), президент на Асоциацията на автомобилната индустрия и вицепрезидент на Конфедерацията на индустрията в Чешката република. Наред с друго, понастоящем е член на Надзорния съвет на чешката KOOPERATIVA poist'ovňa.

Хана Махачова ръководи продажбите на KOOPERATIVA poist'ovňa в продължение на над 20 години, повечето от които като член на Управителния съвет, и по този начин има значителен принос за удвояването на пазарния дял на компанията до около 25%.

Юрист по професия, в момента тя е член на Надзорния съвет на KOOPERATIVA poist'ovňa и също така управлява социални проекти във KOOPERATIVA Foundation, една от най-известните фондации в Чешката република.

Мартин Симхандл е заемал ръководни позиции в WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG и VIG, с ресори счетоводство, управление на активите и управление на риска, наред с друго. Също юрист, Симхандл е част от разрастването на VIG в региона на ЦИЕ от самото начало, в състава на Надзорните съвети в Чешката република, Словакия, Унгария, Румъния, Хърватия и Полша. В момента е член на НС на компаниите на VIG в Грузия, Турция и Германия.

Агнес Свооб работи във финансовия сектор от началото на кариерата си. В момента е управляващ директор на Equilor Bekktetési Zrt., една от водещите компании за корпоративно финансиране в Унгария. Родена в Унгария, нейният опит включва широки експертни познания в сферата на частния капитал и сделките на капиталовия пазар. Успешно е приключила големи корпоративни придобивания, като също е била и член на Надзорния съвет на унгарската компания на VIG, UNION Biztosító.

Vienna Insurance Group (VIG) е водещата застрахователна група в целия регион на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Над 50 застрахователни компании и пенсионни фондове в 30 страни формират Групата, която може да се похвали с дългогодишна традиция, силни марки и близка връзка с клиентите. Близо 29 000 служители на VIG се грижат ежедневно за потребностите на над 32 милиона клиенти. Акциите на VIG се търгуват на Виенската фондова борса от 1994 г., на Пражката фондова борса от 2008 г. и на фондовата борса в Будапеща от 2022 г. Групата има рейтинг от „A+“ със стабилна перспектива от международно признатата рейтингова агенция Standard & Poor's. VIG си сътрудничи активно с Erste Group, най-голямата банка за индивидуално банкиране в Централна и Източна Европа.