Сключване на Каско – вече напълно онлайн

Сключване на Каско – вече напълно онлайн

Сключване на Каско – вече напълно онлайн

Най-популярната доброволна застраховка у нас – авто Каско – вече може да се сключва изцяло онлайн.

Услугата на Булстрад е предназначена за клиентите, които предпочитат да се възползват от сключване и заплащане на полицата си, без да се налага да посещават офис.

В няколко стъпки и без усилие, клиентът попълва необходимите данни, прикачва снимка на малкия талон, посочва дали желае да плати еднократно или на вноски, избира как да плати (с банкова карта, ePay или дигитален портфейл) и получава полицата на електронната си поща.

Друга изключително практична услуга, която представи Булстрад е завеждане на щета по застраховка Каско - изцяло дистанционно чрез мобилното приложение Bulstrad Ready. Очакванията на Дружеството са услугата да облекчи значително процеса на завеждане на по-леки щети за клиентите си физически лица.

Приложението позволява да бъдат описани до четири основни детайла (калник, броня, врата и т.н.), което е изключително удобно при паркинг щети или при леки произшествия, улеснявайки процеса откъм документация и отделено време за завеждане в клиентски център. Обратна връзка по претенцията си клиентът ще получи до два работни дни, като в случай на възникнали въпроси, Булстрад ще се свърже допълнително с него по имейл или телефон.

Входът в Bulstrad Ready се осъществява чрез паролата от клиентския профил за физически лица на уеб сайта на Булстрад – www.bulstrad.bg.

Регистрацията е в няколко бързи стъпки, и дава достъп до Bulstrad Ready, информация по полици, възможност за онлайн заплащане на вноска,  подсещане с имейл и SMS при падежиране на вноска или изтичане на полица.

 

Мобилното приложение Bulstrad Ready за Android и iOS можете да намерите респективно в Google Play и AppStore.