Стопанска академия „Димитър А. Ценов” удостои с почетното звание „Доктор Хонорис кауза” Петер Хьофингер- член на УС на Виена Иншурънс Груп

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” удостои с почетното звание „Доктор Хонорис кауза” Петер Хьофингер- член на УС на Виена Иншурънс Груп

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” удостои с почетното звание „Доктор Хонорис кауза” Петер Хьофингер- член на УС на Виена Иншурънс Груп

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” удостои с почетното звание „Доктор Хонорис кауза” Петер Франц Хьофингер – член на Управителния съвет на Виена Иншурънс Груп, председател на Надзорния съвет на Булстрад Виена Иншурънс Груп – България и Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп АД, България.

Създадена през 1936г. Академията е едно от най-старите висши учебни заведения в България. В нейната над 80-годишна история почетната титла „Доктор Хонорис кауза” е била връчена само на 23 изявени личности.

Стопанската академия е емблематична за българското застраховане. От тук започва началото на застрахователната наука в България. Тук е създадена първата и към настоящия момент единствена обособена в България застрахователна катедра.

Тържествената церемония за връчване на почетните символи се състоя в главната аула в Ректората на свищовското висше училище. Сред гостите на церемонията бяха членове на управителните съвети, директори и специалисти от Булстрад и Булстрад-Живот.

Професионалната и обществена дейност на номинирания за почетен доктор пред академичната общност и гостите на церемонията представи доц. д-р Тодор Кръстевич – зам.-ректор на Стопанска академия по научноизследователска и проектна дейност.

Решението на Академичния съвет за удостояването на Петер Хьофингер с почетното звание „Доктор Хонорис кауза” на Стопанска академия представи по време на церемонията Ректорът – Доц. д-р Иван Марчевски. Според мотивите за взетото на 31.01.2018 г. решение, Петер Хьофингер се удостоява с почетното звание „за значим принос към процеса на конвергенция между образованието и бизнеса”, както и към теорията и практиката в сферата на застраховането. Ректорът прочете текста на дипломата на латински език и връчи на Петер Хьофингер регалите за „Доктор Хонорис кауза”.

Петер Хьофингер благодари за оказаната му чест и изнесе академично слово на тема „Възможности и предизвикателства, свързани с дигитализацията в застраховането”. След тържествената церемония за присъждане на почетното звание Петер Хьофингер посети Академичния музей и положи подпис в летописната книга на свищовското висше училище.

След церемонията г-н Хьофингер сподели: “За мен е голяма чест да бъда удостоен с тази почетна титла на тази прекрасна церемония. Изказвам своите благодарности, както на Стопанската академия в Свищов, така и на моите колеги от Булстрад Виена Иншурънс Груп, които искам да поздравя за постигнатите високи резултати и лидерската позиция на Булстрад на българския застрахователен пазар. Този успех потвърждава нашата стратегия за устойчиви инвестиции в България и за утвърждаването ни като доверен партньор за нашите клиенти”.