В помощ на всички застраховани в БУЛСТРАД, пострадали от проливните дъждове и наводненията по Южното Черноморие

В помощ на всички застраховани в БУЛСТРАД, пострадали от проливните дъждове и наводненията по Южното Черноморие

В помощ на всички застраховани в БУЛСТРАД, пострадали от проливните дъждове и наводненията по Южното Черноморие

Към днешна дата всички постъпили искания за репатриране на автомобили във връзка с настъпилото бедствие бяха изпълнени и клиентите бяха обслужени.

Благодарение на собствената асистираща компания, всички МПС, застраховани в БУЛСТРАД, са изнесени от мястото на трагедията и вече са влезли в сервизите за отстраняване на щетите.

Всички разходи по репатриране и временно настаняване са за сметка на компанията.

В допълнение, привлечени са допълнителни служители и експерти, с цел бързото и облекчено завеждане и описване на щетите по движимото и недвижимото имущество, увредено в следствие от катастрофичното събитие.

Създадена е организация през следващите дни, когато се подобрят пътните условия и застрахованите граждани успеят да достигнат до имотите си, за безпрепятствено завеждане на щетите и оказване на помощ на всички застраховани в БУЛСТРАД.

Към момента всички подадени сигнали са обслужени и на клиентите е оказано съдействие.