Виена Иншурънс Груп с премиен приход над 10 млрд. евро, 30.7% ръст за България

Виена Иншурънс Груп с премиен приход над 10 млрд. евро, 30.7% ръст за България

Виена Иншурънс Груп с премиен приход над 10 млрд. евро, 30.7% ръст за България

Печалбата (преди облагане) за групата достига над половин милиард евро, като по предварителни данни за 2019 г. България отбелязва ръст от 30.7% спрямо 2018. Мерки поради кризата с коронавируса са въведени във всички страни, включително и у нас.

  • Общият премиен приход нараства до близо 10,4 млрд. евро (+7,7%)
  • Печалбата преди облагане достига близо 522 млн. евро (+7,4%)
  • Комбинираният коефициент показва ясно подобрение до ниво от 95,4% (-0,6 процентни пункта)
  • Значителен ръст на доходите на акция от 2,59 евро (+27%)
  • Предлага се увеличен дивидент на акция до 1,15 евро (+15%)

Виена Иншурънс Груп (Wiener Versicherung Gruppe) постига изключително високи резултати, съгласно предварителните данни за финансовата 2019 година. По повод мерките, свързани с настоящата криза с коронавируса, Елизабет Щадлер, главен изпълнителен директор на Групата, коментира следното: „За четвърта поредна година отбелязваме значително подобрение на основните финансови показатели. Тези резултати затвърждават водещата ни позиция на пазара в Австрия и региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Те също отразяват и потенциала за растеж на нашите пазари, които успешно развиваме вече точно 30 години. Без съмнение, ситуацията с коронавируса ще окаже въздействие върху развитието на нашата дейност. Към момента, ефектите за Групата все още предстои да бъдат оценявани. Наблегнали сме върху мерките за защита и сигурност на нашите служители и клиенти и сме осигурили непрекъснат работен процес във всички страни. Непрестанно поддръжаме контакт с нашите застрахователни компании, за да насърчим ограничаването на вируса. Независимо от настоящата ситуация, за четвърта поредна година на годишното Общо събрание ще предложим значително увеличение на дивидента за финансовата 2019 година от 1,00 до 1,15 евро на акция, във връзка с изключителните бизнес резултати, постигнати предходната година. Това е увеличение с 15% и представлява привлекателна дивидентна доходност от 4,5%.”

 „Пазарите в региона на ЦИЕ отчитат премиен ръст от 10,6%. В момента 57% от общия премиен приход се генерира в региона на Централна и Източна Европа,“  добавя още Елизабет Щадлер.

 

Нетните резултати с 23% по-високи спрямо предходната година

Силната печалба преди облагане и по-ниската данъчна ставка от около 21% водят до значително увеличение на нетния резултат с 23% на годишна база, до размер от 331,3 млн евро за 2019 г. Промяната в метода на консолидация на дружествата с нестопанска цел през третото тримесечие на 2019 г. не оказва ефект върху тези положителни резултати.

 

Коефициент на платежоспособност от 210%

Към 31 декември 2019 г. коефициентът на платежоспособност на ВИГ е на ниво от 210%, сравним с нивото в международен план.

 

Финансов резултат

Финансовият резултат (вкл. резултатът от компании с консолидиран собствен капитал) възлиза на 1 010,8 млн. евро, което представлява слаб спад с 2,6% спрямо същия период от предходната година.

 

Инвестиции

Общо инвестициите (вкл. пари и парични еквиваленти) към 31 декември 2019 г. са в размер на 35,9 млрд. евро. Намалението спрямо 2018 г. (37,6 млрд. евро) се дължи на промяна в метода на консолидация за дружества с нестопанска цел.

 

Разходи за щети и застрахователни обезщетения

Разходите на Групата за щети и застрахователни обезщетения за 2019 г., след удържане на дела на презатрахователите, възлизат на 7 262,7 млн. евро, което представлява ръст с 4,5% спрямо предходната година. Покачването се дължи на значителния ръст на премийния приход.

 

Отново се увеличава предложеният дивидент

С оглед на постигнатите изключителни бизнес резултати, на годишното Общо събрание Управителният съвет на Виена Иншурънс Груп ще предложи увеличение на дивидента за финансовата 2019 г. от 1,00 до 1,15 евро на акция. Това представлява повишение с +15%, както и коефициент на изплащане на дивиденти на ниво от 44,4%. Дивидентната доходност възлиза на 4,5%. Печалбата на акция нараства значително до 2,59 евро, с 27% над нивото от предходната година.

 

Предварителни резултати

Информацията в настоящото прессъобщение за финансовата 2019 година се основава върху предварителни данни. Окончателните данни за финансовата 2019 година ще бъдат публикувани в Годишния доклад на Групата на 16 април 2020 г. на уебсайта www.vig.com.

 

Текущи събития през 2020 г.

Във връзка с настоящата ситуация с коронавируса, в Групата сме предприели всички подходящи мерки, за да предпазим нашите служители и да осигурим непрекъсваемост на дейността. Виена Иншурънс Груп непрекъснато регулира тези мерки съгласно промяната на ситуацията. В допълнение, непрекъснато се следи и развитието на капиталовия пазар.

Засилените мерки, въведени в целия свят за спиране на по-нататъшното разпространение на вируса, както и несигурността относно неговото развитие ще намалят глобалния икономически растеж. Към настоящия момент ефектите върху развитието на дейността на Групата не могат да бъдат оценени.

 

България

Според предварителните данни на Виена Иншурънс Груп, цифрите за България изглеждат така:

 

 

в млн. евро

 

2019                                                   2018

 

+/- %

Брутни записани премии – Общо

223.9

171.3

30.7

Печалба преди облагане

15.8

11.4

38.1

Комбиниран коефициент

(нето в %)

95.8

99.1

-3.3pp

 

През 2019 България отбелязва общ брой брутни записани премии от 223.9 млн. евро, спрямо 171.3 млн. евро за 2019, което прави ръст от 30.7%.

 

Виена Иншурънс Груп (Wiener Versicherung Gruppe) е водеща застрахователна група в Австрия и Централна и Източна Европа. Близо 50 компании от 30 страни формират Групата, която може да се похвали с дългогодишна традиция, силни марки и близка връзка с клиентите. Повече от 25 000 служители на Виена Иншурънс Груп се грижат ежедневно за потребности на 22 милиона клиенти. Акциите на ВИГ се търгуват на Виенската фондова борса от 1994 г. и имат рейтинг от „A+“ със стабилна перспектива от международно признатата рейтингова агенция Standard & Poor's. Това е най-високият рейтинг за всички компании в АТХ, водещият индекс на Виенската фондова борса. Виена Иншурънс Груп си сътрудничи активно с Erste Group, най-голямата банка за индивидуално банкиране в Централна и Източна Европа.

 

Уточнение

Настоящото съобщение за пресата съдържа прогнозни изявления относно развитието на Виена Иншурънс Груп в бъдеще. Тези изявления се основават на текущи предположения и прогнозни очаквания от страна на управлението на Виена Иншурънс Груп. Промени в цялостното икономическо развитие, пазарните условия в бъдеще, капиталовите пазари или други обстоятелства биха могли да доведат до реални събития или резултати, които значително се различават от настоящите прогнозни изявления. Виена Иншурънс Груп не поема отговорност за актуализиране на тези прогнозни изявления, нито за коригирането им въз основа на бъдещи събития или изменения.

 

Ако имате въпроси, молим да се обърнете към:

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Group Communications & Marketing Schottenring 30, 1010 Vienna Wolfgang Haas - Manager
Phone: +43 50 390-21029
mailto: wolfgang.haas @ vig.com