Vienna Insurance Group жъне успехи от своята стратегия за ЦИЕ Категорично подобрение на всички временни показатели за 2017 г.

Vienna Insurance Group жъне успехи от своята стратегия за ЦИЕ Категорично подобрение на всички временни показатели за 2017 г.

Vienna Insurance Group жъне успехи от своята стратегия за ЦИЕ Категорично подобрение на всички временни показатели за 2017 г.

Vienna Insurance Group жъне успехи от своята стратегия за ЦИЕ Категорично подобрение на всички временни показатели за 2017 г.

  • Приходите от премиите се покачиха на около 9,4 милиарда евро (с +3,7 процента)
  • Печалбата (преди облагане с данъци) се покачи на около 443 милиона евро (с +8,8 процента)
  • Комбинираният коефициент (combined ratio) беше категорично подобрен на 96,7 процента (2016: 97,3 процента)
  • Предложените дивиденти бяха увеличени на 90 цента на акция (с +12,5 процента)
  • Успешно бяха предприети устойчиви ефективни мерки в рамките на стратегията „Agenda 2020“

Изключително позитивна междинна равносметка прави проф. Елизабет Щадлер, генерален директор на Vienna Insurance Group (VIG), при представянето на временните показатели за финансовата 2017 г. (прякото предаване на разговора с пресата може да се проследи на 22.3.2018 г. от 10 часа на тази връзка).

Информация за пресата №6/22.03.2018