Вторият випуск на „Булстрад Академия” успешно завърши обучението по Застрахователен мениджмънт и получи своите дипломи на официална церемония в „Зала Булстрад”

Вторият випуск на „Булстрад Академия” успешно завърши обучението по Застрахователен мениджмънт и получи своите дипломи на официална церемония в „Зала Булстрад”

Вторият випуск на „Булстрад Академия” успешно завърши обучението по Застрахователен мениджмънт и получи своите дипломи на официална церемония в „Зала Булстрад”

Вторият випуск на „Булстрад Академия” успешно завърши обучението по Застрахователен мениджмънт и получи своите дипломи на официална церемония в „Зала Булстрад”. Продължава развитието на съвместния дългосрочен проект на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов и ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп, озаглавен „Булстрад Академия“, който дава възможност за поредица организирани квалификационни обучения за служители от застрахователния бранш, като във второто издание взеха участие 20 служители от структурите на Булстрад в градовете София, Велико Търново, Бургас, Варна, Плевен, Русе, Петрич, Хасково, Сливен и Стара Загора. Второто квалификационно обучение бе за придобиване на нови професионални компетентности по професия „Финансист”, специалност „Застрахователно и осигурително дело”.

Водещи лектори от страна на Стопанска академия бяха ръководителят на катедра „Застраховане и социално дело” доц.д-р Румен Ерусалимов и преподавателите от същата катедра доц. д-р Венцислав Василев, гл.ас.д-р Анелия Панева и гл.ас.д-р Милен Митков.

Гост-лектори от Булстрад бяха изпълнителните директори Иво Груев и Пламен Шинов, както и Иван Иванов – член на УС и Евгения Кало-Колова – директор на дирекция „Правна” и член на разширения Управителен съвет. Обучението се проведе със съдействието на Центъра за професионално обучение при Стопанска академия, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Заместник-ректора „Научноизследователска и проектна дейност” на Стопанска Академия доц. д-р Тодор Кръстевич откри церемонията с приветствено слово към дипломантите, като изтъкна че успешната втора сесия на „Булстрад Академия” е знак за дългосрочно и устойчиво развитие на партньорството на Булстрад и Стопанска академия, скрепено от идеята да се обедини теоретичното познание с практическия опит в сферата на застраховането.

В обръщението си към дипломантите Иван Иванов – член на УС на Булстрад изказа своето задоволство от успешното протичане на обучението, като остави по-дългата и по-емоционалната част за седемнадесетото издание на „Булстрад Академия”.

Облечени в академични тоги, дипломантите от втория випуск на „Булстрад Академия” получиха своите сертифицирани дипломи на сцената на „Зала Булстрад”.

Заместник-Ректора на Стопанска академия доц. д-р Тодор Кръстевич връчи специални грамоти и дипломите на отличниците на випуска Нели Пеева, Валентина Дахлева и Румяна Ненова, които благодариха на ръководствата на Стопанска академия, Булстрад и Центъра за професионално обучение при Стопанска академия, и на своите колеги от курса, а другите дипломанти получиха своите сертификати от Пламен Шинов – изпълнителен директор на Булстрад, Иво Груев - изпълнителен директор на Булстрад, Иван Иванов – член на УС на Булстрад и Евгения Кало- Колова – директор „Правна дирекция”на Булстрад.