Защита на личните данни   

Защита на личните данни

Правила за упражняване правата на субектите на лични данни

Искане за упражняване на правото на ограничаване на обработването на лични данни

Искане за упражняване на правото на коригиране на лични данни

Искане за упражняване на правото на изтриване на лични данни

Искане за информация относно получателите на лични данни в случаи на коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването

Искане за упражняване на правото на достъп до лични данни

Искане за упражняване на правото на възражение

Искане за упражняване на правото на преносимост на личните данни

Вътрешни правила за използване на системи за видеонаблюдение

Уведомление за поверителност

Privacy notice

Уведомление за поверителност при селекция на кандидати за работа,  организирана от БУЛСТРАД

Уведомление за поверителност при постъпване на работа, при сключване на граждански договор и при изпълнение на трудов или граждански договор с БУЛСТРАД

Политика за защита на личните данни

Съвместно Уведомление за поверителност  на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД  и „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Privacy notice of ZAD BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP and VIG SERVICES BULGARIA EOOD

Уведомление за поверителност на служители на застрахователни посредници (достъп до информационни системи)

Уведомление за поверителност при достъп до информационни системи

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”