Туристически застраховки

Туристически застраховки

 

Помощ при пътуване – „Булстрад Травъл пакет”

При всякакви събития, настъпили в чужбина, покрити от условията на застраховката, следва да се обърнете към Асистиращата компания на телефон: +359/2/8 197 197.

Основната клауза по застраховката е Медицински разноски. По нея се покриват възникналите в спешни случаи, по медицинско предписание, медицински, хирургични, фармацевтични и болнични разноски, свързани с настъпването на рисковете злополука и внезапно заболяване.

Лимитите, при които да се сключи застраховката, се избират индивидуално и са в зависимост от дестинацията и срока на пътуване. В най-честите случаи, застраховката се сключва при лимити между 10 000 евро и 30 000 евро.

Допълнителни покрития са налични към застраховката и са групирани в следните клаузи:

 • „Правна помощ“
 • „Обща гражданска отговорност към трети лица“
 • „Отмяна, прекъсване или удължаване на пътуването“
 • „Забавяне, повреда, загуба или кражба на багаж и документи“
 • „Семейство“
 • „Разходи по издирване и спасяване“
 • „Допълнителни асистанс услуги“
 • „Злополука за чужбина“

Могат да бъдат застраховани български и чуждестранни граждани, продължително и постоянно пребиваващи на територията на Република България, които са на възраст до 75 (седемдесет и пет) години към крайната дата на застраховката. За лица над тази възрастова граница може да се сключи застраховка при заплащане на допълнителна застрахователна премия, определена от Застрахователя.

Застраховката следва да бъде сключена преди датата на пътуването.

В случай, че сте избрали клауза „Отмяна, прекъсване или удължаване на пътуването”, то тя може да бъде включена към застрахователния договор не по-късно от 5 (пет) работни дни след деня на направено частично или пълно плащане на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен билет или друг транспортен билет или заплащане на хотел, като до началната дата на пътуването остават не по-малко от 48 (четиридесет и осем) часа. Дължимата премия трябва да бъде платена преди този краен срок.

Да, възможно е. Лицата се посочват поединично или се застраховат, съгласно списък, при по-голям брой.

При сключване на групова застраховка се предоставят съответните отстъпки, в зависимост от броя застраховани лица.

Да, възможно е, като следва да разполагате с необходимата информация за сключване на застраховката.

Заплащането на застраховката може да се направи онлайн, през сайта на Булстрад, както и директно в офисите на компанията.

Застраховката ще бъде генерирана електронно и можете да я разпечатате или запазите като файл.

Възможно е да се откажете от вече сключена застраховка, като за целта може да се изпрати писмено искане чрез сайта на Булстрад или да ни намерите в нашата клонова мрежа.

 

Туристи на територията на Република България

Основното покритие по застраховката е смърт или трайна загуба на трудоспособност, вследствие на злополука.

Срещу заплащане на допълнителна премия от застрахования/застраховащия, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще обезщети застрахования за следните допълнителни покрития:

 • Медицински разноски, спасителни разноски и разходи за репатриране
 • Кражба и повреда на личен багаж и пари
 • Отмяна на пътуването,неосъществено пътуване или съкращаване срока на престоя
 • Закъснение при пристигането
 • Правни разноски
 • Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица
 • Помощ при  пътуване с автомобил
 • Помощ при нещастен случай в планината

Застраховат се лица на възраст до 74 години.

Застраховката следва да бъде сключена преди датата на пътуването.

Да, сключването на групова полица е възможно.

Заплащането на застраховката може да се направи онлайн, през сайта на Булстрад, както и директно в офисите на компанията.

Възможно е да се откажете от вече сключена застраховка, като за целта може да се изпрати писмено искане чрез сайта на Булстрад или да ни намерите в нашата клонова мрежа.

Медицинска застраховка за чужденци на територията на България

Срокът на застраховката е от един ден до една година.

При влизане или транзитно преминаване през територията на Република България следва да има сключена медицинска застраховка.

Да, възможно е.

Застраховки „Злополука”

Да, възможно е.

Да, възможно е.

Да, за деца на възраст от 2 до 19 години, както и за групи над 10 лица, са предвидени отстъпки.

Заплащането на застраховката може да се направи онлайн, през сайта на Булстрад, както и директно в офисите на компанията.

Възможно е да се откажете от вече сключена застраховка, като за целта може да се изпрати писмено искане чрез сайта на Булстрад или да ни намерите в нашата клонова мрежа.