"ОББ-Ей Ай Джи ЗД" АД("ОББ-Чартис ЗД" АД) - Годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет за 2011 г.

Годишният доклад за дейността и годишният финансов отчет на "ОББ-Ей Ай Джи ЗД" АД (ОББ-Чартис ЗД АД) за 2011 година може да свалите в PDF формат тук.