Щети на велосипед

Щети на велосипед Предявяване на събития по застрахователна програма Велопротект

Действия на застрахования при настъпване на застрахователно събитие (щети на велосипед)

При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият се задължава да уведоми „Застрахователно дружество Нова Инс” ЕАД писмено в 7-дневен срок (24 часов срок в случай на кражба чрез взлом, вандализъм или ПТП), чрез изчерпателно попълване на уведомлението по-долу (Форма за уведомление в PDF формат може да свалите от линка по-долу (Документи за сваляне), която да разпечатате и попълните) и изпращането му директно до „ЗД Нова Инс” ЕАД:

  • чрез пощенска или куриерска услуга на адрес: гр. София, п.к.1330, ул. Хъшове № 1/А , за отдел „Обработване на застрахователни претенции”,
  • посредством формата за контакт с нас в секция „Контакти“ на този интернет сайт (www.novains.bg), като попълненото и подписано уведомление бихте могли да сканирате или снимате с фотокамера или мобилен телефон, а в последствие да прикачите така получения файл;

Телефон за информация: 02 / 9333 046

Ако събитието настъпи през почивните дни или официален национален празник, уведомяването следва да бъде направено през първия работен ден след тях.

Изплащане на застрахователно обезщетение се извършва в срок 15 работни дни от предоставянето на всички необходими документи.

 

Формуляри за уведомление при настъпване на застрахователно събитие:

Застрахователна програма ВЕЛОПРОТЕКТ на „ЗД Нова Инс“ ЕАД