Претенции – Автомобилно застраховане

Претенции – Автомобилно застраховане

 

 

Двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие

ПРАВИЛА НА ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ (ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ) ЗА ДЕЙНОСТТА ПО УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ

Приложение 1: Политика за разглеждане на жалби, молби, сигнали и предложения на ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“

 

Заявления за изплащане на застрaхователни обезщетения - Автомобилно застраховане

Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховки "Каско" и "Гражданска отговорност" при имуществени щети

Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Гражданска отговорност" при телесни наранявания в резултат на ПТП

Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Гражданска отговорност" при смърт в резултат на ПТП

Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Злополука на лицата в МПС" и застраховка "Злополука на пътниците в средствата за обществен транспорт"