Булстрад Каско 100

КАСКО ЗА 100 лева!

БУЛСТРАД Каско 100 е иновативен продукт с акцент върху застраховането на масово използваните автомобили на пазара при максимално ниска цена!
Застрахователната сума се избира от клиента и е съобразена с пазарната стойност на автомобила. В покритието влиза включително и кражба.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ обхваща следните рискове:

 • Пътно-транспортно произшествие;
 • Ураган, наводнение, гръм/мълния, градушка;
 • Свличане/срутване на земни маси;
 • Натрупване на сняг и лед;
 • Пожар по време на престой или движение на СПС;
 • Злоумишлени действия на трети лица;
 • Противозаконно отнемане на СПС.

ОБХВАТ
Застраховката е валидна за територията на Република България.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Застрахователната премия е фиксирана (не се разсрочва на вноски) и зависи от застрахователната сума:

 • При 2000 лв. застрахователна сума премията е 100 лв.
 • При 3000 лв. застрахователна сума премията е 130 лв.
 • При 4000 лв. застрахователна сума премията е 150 лв.  

БОНУСИ

Минималната премия включва фиксиран размер „предварителен бонус” в зависимост от избраната застрахователна сума.

 • За премия от 100 лв. фиксиран бонуса от 20 лв. (платим при първа щета).
 • За премия от 130 лв. фиксиран бонуса от 30 лв. (платим при първа щета).
 • За премия от 150 лв. фиксиран бонуса от 40 лв. (платим при първа щета).

Отговорността на Застрахователя е до размера на застрахователната сума, но не по-висока от действителната стойност на СПС, към датата на настъпване на застрахователното събитие.

ИДЗП Каско 100

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”