Каско Стандарт

Каско Стандарт

Обект на застраховката:

„Каско Стандарт” е продукт, който се предлага за всички видове автомобили, селскостопанска и строителна техника с постоянна българска регистрация. Продуктът предлага различни клаузи, които чрез комбинация от рискове осигурява оптимална защита за всяко превозно средство. Към продукта могат да се добавят допълнителни покрития и да се намерят различни решения, удовлетворяващи Вашите нужди и желания. 

Тарифа по застраховка Каско Стандарт

 

Покрити рискове:

 • Пожар, експлозия, удар от мълния;
 • Буря, ураган, градушка, наводнение, свличане или срутване на земни пластове, падащи предмети, дървета и клони, вследствие на природни бедствия;
 • Тежест при естествено натрупване на сняг, представляващо съсредоточаване на голямо тегло върху единица площ в резултат на обилен снеговалеж;
 • Падане на ледени късове или снежни маси е откъсване или свличане на големи количества сняг или на ледени късове при резки метеорологични промени;
 • Пътнотранспортно произшествие;
 • Увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние от друго превозно средство;
 • Увреждане на застрахованото МПС причинено от падащи предмети, летателни апарати, дървета или клони;
 • Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в: надраскване, пробиване, поливане на МПС с бои или други химикали; счупване на заключващи устройства, антена, стъкла, вътрешно оборудване (включително и на застрахованото допълнително монтирано стационарно оборудване), огледала за обратно виждане, оригинално монтирани от завода-производител емблеми и лайсни; срязване или пробиване на гуми;
 • Кражба или Грабеж на МПС;
 • Кражба или Грабеж на допълнително монтирано стационарно оборудване в салона на МПС, срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия;
 • Противозаконно отнемане на МПС с цел ползване;
 • Умишлен палеж и взрив.

 

Изключени рискове:

Съгласно Общите условия по Каско Стандарт.

 

Територия на валидност:

Република България и чужбина – държавите-членки на Европейския съюз и за държавите извън съюза, членки на Международното споразумение „Зелена карта“, както следва: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Княжество Андора, Босна и Херцеговина, Конфедерация Швейцария, Република Северна Македония, Кралство Норвегия, Република Сърбия, Черна гора и Република Турция.

 

Срок на застраховката:

Една година, две, три, четири, пет или шест години.

 

Застрахователна премия:

 • Застрахователната премия се определя съгласно търговската тарифа в комбинация от отстъпки с реална възможност за намаляване на застрахователната премия.
 • На разположение сме да отговорим на Вашите нужди и изисквания във всеки офис на Булстрад или онлайн.
 • „Авансов бонус“ за липса на щети преди да започне да тече срокът на застраховката.
  Авансовият бонус следва да бъде възстановен само при завеждане на претенция за изплащане на застрахователно събитие в срока на действие на застраховката, като е ограничено комбинираното с други отстъпки.
 • „Самоучастие“ от всяка щета съгласно търговската тарифа.
 • Застрахователната премия са заплаща еднократно или разсрочено до 4 вноски, в брой или по банков път в рамките на една календарна година.

 

Застрахователно обезщетение:

 • За автомобилите до четири години от годината на производство, обезщетението може да се извърши чрез ремонт на ППС в официален сервиз за сметка на ЗEАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп".
 • Обезщетението на автомобили над 4 години може да се извърши, като ППС се ремонтира за сметка на ЗEАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" в доверен сервиз. По избор на застрахования ЗEАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" предлага доверен сервиз с оригинални части без ограничение във възрастта на автомобила.
 • На база изготвена експресна оценка съгласно методиката на ЗEАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

 

Допълнителни покрития:

 • Клауза „Бонус Каско”, която покрива всички рискове извън изрично упоменатите изключени рискове по застраховката, например щети, причинени от гризачи, животни, птици, огнестрелно оръжие и т.н.
 • „Механична повреда“: за леки МПС до 7 години, при повреда в двигателя, скоростна кутия, задвижващ мост.
 • „Злополука на лицата“: внезапно, неочаквано събитие, настъпило по време на пътуване със застрахованото МПС (с изключение на мотоциклети и мотопеди), включително при качване и слизане от него, в рамките на срока на застраховката, в резултат на пътно – транспортно произшествие, което пряко е причинило смърт или трайна загуба на работоспособност на лицата, пътуващи в застрахованото МПС.
 • „Помощ на пътя“ за територията на Република България:

Предназначено за леки и товарни автомобили с общо тегло до 3.5 тона и междуосие до 3.30 метра, регистрирани в Република България и за­страховани по клаузи „Бонус каско“, „Пълно каско“, „Пожар, природни бед­ствия и ПТП“ или „Пожар, природни бедствия, ПТП и злоумишлени действия“, без подзастраховане при сключване на договора, снабдени с карта „ПОМОЩ НА ПЪТЯ“ и валидно застрахователно покритие по застраховката. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ осигурява право на ЗАСТРАХОВАНИЯ да ползва помощ на пътя за територията на Република България, при обездвижване на МПС, чрез предварително указана асистанс компания, 24 часа/7 дни в седмицата за следните покрития:

а) ОСНОВНО ПОКРИТИЕ, без начисляване на допълнителна застраховател­на премия, при обездвижване на МПС, вследствие на застрахователно съби­тие 24 часа/7 дни в седмицата, неограничен брой повиквания до най-близък сервиз (карта серия „Е“ за леки автомобили до 3,5 тона общо тегло и карта серия „Т“ за товарни автомобили над 3,5 т. общо тегло).

б) ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИЕ „Асист 24/7“ и „Асист 24/7+“, срещу начис­лена допълнителна застрахователна премия, при обездвижване на МПС, вследствие на техническа повреда или свързано с нормалната експлоатация на МПС. Покритието се предлага за леки автомобили до 3,5 тона общо тегло.

Асист 24/7 в случай  на обездвижване, при техническа повреда и/или експлоатация застрахованият има право на еднократно безплатно транспортиране при всяко едно застрахователно събитие, техническа повреда или събитие свързано с експлоатацията на МПС до 100 км, неограничен брой повиквания (карта серия „А“).

Асист 24/7+ в случай  на обездвижване, при техническа повреда и/или експлоатация застрахованият има право на еднократно безплатно транспортиране при всяко едно застрахователно събитие, техническа повреда или събитие свързано с експлоатацията без ограничение на пробега и брой събития (карта серия „Н“). Асист 24/7+ ще покрие до определен лимит нощувка в хотел, медицински разходи, транспортиране на пътници и багаж, престой на паркинг. Допълнителна информация, може да видите тук.

в) Асистанс за чужбина извън територията на Република България, държавите членки на Европейския съюз и за следните държави: Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Княжество Андора, Босна и Херцеговина, Конфедерация Швейцария, Република Северна Македония, Кралство Норвегия, Република Сърбия, Черна гора и Република Турция. Покритието е предназначено за леки и товарни автомобили с общо тегло до 3,5 тона застраховани по Каско Стандарт с клаузи Бонус Каско, Пълно Каско, Пожар, природни бедствия и ПТП“ или „Пожар, природни бед­ствия, ПТП и злоумишлени действия.

Асистанс компанията е отговорна за предоставянето на техническа, медицинска и правна помощ на застрахованите автомобили и/или застрахованите лица, пъ­туващи с тях в случай на Асистанс събитие съгласно клаузите на застраховката.

ИДЗП Каско Стандарт