Защитена стойност на автомобила (GAP)   

Булстрад Защитена стойност на автомобила (GAP)

Обект на застраховката:

МПС до 3,5 тона общо тегло, което се управлява със свидетелство за правоуправление категория „В“, не е по-старо от 7 години от годината на производство, снабдено е с български регистрационни табели и притежава валидна застраховка „Каско Стандарт“.

Покрит риск:

Възникването на разлика между сумата платима при осъществяването на покрит по застраховка „Каско Стандарт” риск довел до пълна загуба на МПС и:

а) стойността по фактура при закупуването на застрахования автомобил в ново състояние

или

б) действителната стойност към дата на сключване на полицата за автомобили на възраст повече от една година.

Клаузи:

  • Възстановяване до фактурна стойност (за новозакупени МПС на възраст до една година);
  • Възстановяване до действителна стойност (за употребявани МПС на възраст над 1 година).

Лимит на отговорност:

Левовата равностойност на до 20 000 евро.

Срок на застраховката:

Една, две, три, четири или пет години.

Застрахователна премия:

Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застрахователния договор при полици със срок на валидност една или две години; еднократно или разсрочено на две вноски при полици със срок на валидност три, четири или пет години.

Територия на валидност:

Република България и чужбина – държавите-членки на Европейския съюз и за държавите извън съюза, членки на Международното споразумение „Зелена карта“, както следва: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Княжество Андора, Босна и Херцеговина, Конфедерация Швейцария, Република Северна Македония, Кралство Норвегия, Република Сърбия, Черна гора и Република Турция, освен ако не е договорено друго.

ИДЗП Защитена стойност на автомобила

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”