Гражданска отговорност при използване на огнестрелно оръжие   

Гражданска отговорност при използване на огнестрелно оръжие

По условията на тази застраховка ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ще обезщети ЗАСТРАХОВАНИЯ / физическо или юридическо лице/ за всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на отговорност, които последният въз основа на съдебно решение или постигнато споразумение бъде задължен да плати по предявени искове за имуществени и неимуществени вреди на трети лица, причинени вследствие използване на оръжие от застрахования или негови служители.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ще обезщети ЗАСТРАХОВАНИЯ и за всички разходи по уреждането на претенции и искове, направени с негово съгласие, като уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете.

Покритието по  застраховката  е валидно за територията на Република България.

ИДЗП Гражданска отговорност при използване на огнестрелно оръжие

 

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”