Отговорност в проектирането и строителството   

Отговорност в проектирането и строителството

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП приема да обезпечи отговорността на Застрахования по писмени претенции, направени в срока на застрахователния договор, за действително претърпените имуществени и неимуществени вреди, включително и съдебни разноски, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия на ЗАСТРАХОВАНИЯ при или по повод изпълнение на неговите задължения.

Покриват се исковете, свързани с професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ и всички негови работници/служители по договор.

ИДЗП Професионална отговорност в проектирането и строителството

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”