Отговорност на изделието   

Отговорност на изделието

По условията на тази застраховка ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ще обезщети до лимита на отговорност ЗАСТРАХОВАНИЯ / Производител и търговец  на продукти/ за всички  претенции и искове за суми, произтичащи от отговорността му за:
Имуществени и неимуществени вреди вследствие на:

  • смърт или телесно увреждане;
  • загуба или повреда на движимо или недвижимо имущество;

причинени на потребителите от всеки дефект на изделие, предмет на застрахователно покритие по тази полица при спазване от страна на застрахования или на потребителя на условията за ползване и съхранение на изделието.

Покритието по  застраховката  е валидно за територията на Република България и  чужбина, но без САЩ и Канада

ИДЗП Отговорност за изделието

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”