Професионални отговорности   

Професионални отговорности

При някои професии законът предвижда отговорност от страна на практикуващите ги специалисти при нарушаване на професионалните им задължения. Всеки нотариус, лекар или адвокат може да получи допълнителна сигурност като застрахова своята професионална отговорност.

Покритието, предлагано от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, обхваща всеки иск за вреди поради нарушение на професионално задължение в резултат от небрежност, грешка или пропуск.

В зависимост от конкретната дейности на клиента ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ може да осигури покритие и за други професионални отговорности.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ предлага следните застраховки на професионални отговорности:

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”