Професионална отговорност на нотариуса   

Професионална отговорност на нотариуса

По условията на тази застраховка  ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ покрива:

  • отговорността на ЗАСТРАХОВАНИЯ  за имуществените вреди, причинени от него вследствие виновно неизпълнение на професионалните му задължения като нотариус;  
  • отговорността на застрахования за вредите, причинени от помощник-нотариуса и служителите на нотариалната кантора при и по време на изпълнение на тяхната дейност съгласно указанията на нотариуса;
  • отговорността на застрахования за съдебни разноски във връзка с искове и/или разходи за адвокатска защита по тях срещу заплащане на допълнителна премия;

По време на заместване на нотариус от неговия помощник, застрахователното обезпечение за имуществени вреди, причинени от заместника е валидно, ако застрахователят е дал предварително писменото си съгласие за заместването.

Покритието по  застраховката  е валидно за територията на Република България.

ИДЗП Професионална отговорност на нотариуса

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”