Професионална отговорност на частния съдебен изпълнител   

Професионална отговорност на частния съдебен изпълнител

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ще обезщети Застрахования - частен съдебен изпълнител, или всяко едно увредено трето лице за всяка претенция,  вследствие на отговорността на Частния съдебен изпълнител при упражняването на професията му за всички имуществени и неимуществени вреди, настъпили през срока на действие на полицата и явяващи се пряка и непосредствена последица от виновно неизпълнение /вредоносни действия или бездействия / на професионални задължения през срока на действие на полицата.

Покритието по застраховката е валидно за територията на Република България.

ИДЗП Професионална отговорност на ЧСИ

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”