Застраховка „Строителни и земекопни машини” /КАСКО на машини/   

Застраховка „Строителни и земекопни машини” /КАСКО на машини/

Полицата е предназначена за строителни и земекопни машини и съоръжения, използвани в строителната индустрия.

Булстрад ще обезщети Застрахования за преките загуби или вреди върху застрахованото имущество, намиращо се в териториалните граници упоменати в полицата, настъпили през срока на застраховката, вследствие на настъпването на непредвидими и внезапно проявили се застрахователни събития в резултат на:

 • късо съединение, свръхнапрежение, недостатъчна или повредена изолация на електрооборудването на техниката, като такова увреждане на имуществото ще бъде покрито, даже ако светлинно, топлинно или взривно явление се прояви в резултат на това;
 • недостиг на вода в парни котели и бойлери;
 • имплозия или други въздействия вследствие на вакуум;
 • свръх налягане и експлозия;
 • отказ или неправилно функциониране на въздухопреносни, охладителни или отоплителни инсталации както и измервателни, регулиращи съоръжения и съоръжения за безопасност на измервателни, регулиращи съоръжения и съоръжения за безопасност и контрол, освен ако се дължи на конструктивни грешки, грешки при изпълнение на монтажа, дефекти на отливките и материала,лоша изработка на детайлите;
 • буря /силен вятър/, ураган, проливен дъжд, градушка, замръзване, наводнение;
 • външни, механично въздействащи събития;
 • пожар и удар от мълния;
 • злоумишлени действия на трети лица;
 • кражба чрез взлом;
 • грабеж;
 • сблъскване, дерайлиране, падане, пропадане на земни маси или покривни конструкции, срутване на строителни изкопи, мостове, железопътни линии, нахлуване на вода и алувиална почва, пропадане или срутване на земни маси, срутване на скални маси, лавини, свличане на камъни.

ИДЗП Строителни и земекопни машини

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”