Доброволна застраховка "Злополука на лицата, пътуващи в моторно превозно средство"   

Доброволна застраховка "Злополука на лицата, пътуващи в моторно превозно средство"

По условията на тази застраховка ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” покрива риска от настъпване злополука, настъпила по време на пътуване със застрахованото моторно превозно средство (с изключение на мотоциклети и мотопеди), включително при качване или слизане от него, в рамките на срока на застраховката, в резултат на пътно-транспортно произшествие, която пряко е причинила смърт или трайна загуба на работоспособност на лицата, пътуващи в застрахованото МПС.

Покритието по тази застраховката е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Република България и чужбина.

Условията на полицата предоставят възможност по нея да бъдат застраховани всички лица, пътуващи в моторното превозно средство или само водача на МПС, в зависимост от избора на Застраховащия.

ИДЗП Злополука на лицата в МПС

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”