Туристи на територията на България   

Туристи на територията на България

Тази застраховка може да бъде сключена както от собствениците на хотели в полза на техните клиенти, така и от индивидуални туристи — български или чуждестранни граждани. Покритието по полицата е валидно само за територията на Република България.

Основните рискове, които покрива полицата, са:

  • Трайна загуба от трудоспособност в резултат от злополука.
  • Смърт в резултат от злополука.

В комбинация с посочените покрития БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП предлага допълнително:

  • Медицински разноски, спасителни разноски и разходи за репатриране.
  • Кражба и повреда на личен багаж и пари.
  • Отмяна на пътуването или съкращаване на срока на престоя.
  • Закъснение при пристигането.
  • Неосъществено пътуване.
  • Правни разноски.
  • Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица.
  • Помощ при пътуване с автомобил.

Застрахователните суми/лимити на отговорност/ за отделните покрития са предмет на договаряне.

ИДЗП Застраховка на туристи на територията на Република България - индивидуална

ИДЗП Застраховка на туристи на територията на Република България - групова

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”