Земеделски култури   

Земеделски култури

Застрахователна полица „Земеделски култури” е предназначена за застраховка на земеделски култури - полско и оранжерийно производство.

Срокът на сключване на застрахователна полица „Земеделски култури”  е различен  за различните видове култури.

По условията на застрахователна полица „Земеделски култури” се покриват по-долу изброените рискове, като застраховката може да се сключи за всеки един риск по отделно или в комбинация между тях:

  • “Градушка, Буря и Проливен дъжд”
  • “Пожар на корен”
  • “Осланяване”
  • “Измръзване и изтегляне”
  • “Наводнение”
  • “Киша”

 

ИДЗП Земеделски култури

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”