Селскостопански животни   

Селскостопански животни

Полицата е предназначена за застраховка на селскостопански животни по видове и групи, птици, риба и кошери с пчелни семейства.

По условията на застраховката се покриват по-долу изброените рискове, като застраховката може да се сключи за всеки един риск поотделно или в комбинация между тях:

  • „Пожар и природни бедствия”
  • „Злополука“
  • „Заразни заболявания”
  • „Незаразни заболявания”

 

ИДЗП Селскостопански животни

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”