Летателни апарати   

Летателни апарати

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП е един от най-големите Застрахователи на Авиационни рискове в България. Дружеството предлага на своите Клиенти застрахователни покрития както по отношение на рисковете, свързани с притежанието и експлоатацията на въздухоплавателни средства, така и за рисковете, произтичащи от дейностите, обслужващи Авиационната Индустрия. Предлаганите от БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП застрахователни продукти са в съгласие с приетите от Дружеството Общи и Специални Условия и изцяло съответстват на утвърдените и приложими на Международният Застрахователен и Презастрахователен Пазар Общи и Специални Условия, Изключения, Гаранции и Определения, както и приложимите Авиационни Клаузи за различните видове Авиационни Застраховки. 

Наред с основните Застрахователни Покрития „Каско”, „Каско Франшизи” (включващи корпуса на въздухоплавателни средства, инсталираните на борда двигатели, оборудване, също и резервните части), „Гражданска Отговорност към Трети Лица” и „Отговорност към превозваните на борда пътници, личните им вещи и багаж”, „Карго” и „Поща”,  БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП предлага застраховки срещу военни и сродни рискове (война, стачки, вълнения и други), политически рискове (конфискация, отвличане и други). Също така Дружеството предоставя застраховки по отношение на покриването на Отговорнастта за вреди нанесени на Трети Лица, свързани и произтичащите от дейностите рискове на Летищните Оператори, Операторите по Наземно Обслужване и Организациите за Техническо Обслужване на въздухоплавателните средства.

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП има водеща позиция на Българският Пазар в този вид застраховане благодарение на умелото използване на конюнктурата на Международния Застрахователен и Презастрахователен Пазар и правилния подбор на Презастрахователни Брокери със значителен опит и познания - Marsh Ltd. (Marsh & McLennan Companies), Arthur J. Gallagher Ltd. (Arthur J. Gallagher & Co), RKH Specialty Ltd., Euro Hanse GmbH, както и на подсигурените от тях Подписвачи / Презастрахователи на Авиационните рискове - AIG, Allianz Global Corporate & Specialty, AXA Corporate Solutions, Hаnnover Re, Ingosstrakh, Swiss Re, Wiener Städtische Versicherung, XL Insurance и други.

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”