Автомобилни застраховки

Автомобилни застраховки

Трябва да подадете към нас Заявление, подписано Уведомление за поверителност и рег. талон на МПС/ППС.

Удостоверение за застрахователна стойност струва 60 лв. с ДДС. Цената може да заплатите по банков  път или на каса в офис на Булстрад.

Трябва да подадете към нас Заявление и подписано Уведомление за поверителност .

Удостоверение за застрахователна стойност струва 12 лв. с ДДС. Цената може да заплатите по банков път или на каса в офис на Булстрад.

Огледът е задължителен, както при сключване на полица, така и при настъпване на застрахователно събитие.

Оглед при сключване на полица за МПС/ППС може да се извърши във всеки офис на Булстрад. Оглед при сключване не е необходим, когато се подновява полица без прекъсване на покритието. За повече информация може да се обърнете към служителите на Булстрад в офисите и агенциите на Булстрад.

Оглед при щета на МПС/ППС се извършва в ликвидационните центрове на VIG Services.

Предлагаме ремонт в:

 • Официален сервиз за всички МПС/ППС от 0 до 4 г.включително.
 • Доверен сервиз за всички леки и регистрирани като N1 МПС от 5 до 18 г. включително.
 • Доверен сервиз за всички останали  ППС от 5 до 13 г. включително.
 • Експертна оценка за всички леки и регистрирани като N1 МПС над 18 г.
 • Експертна оценка за всички МПС над 13 г.
 • Относно конкретните сервизи, с които работим, можете да получите информация в ликвидационните центрове при завеждане на щета.

По застраховка Каско за територията на Република България:

 • Безплатна карта серия Е за всички леки и регистрирани като N1 автомобили за пътна помощ в случай на застрахователно събитие.
 • Срещу допълнително заплащане, предлагаме карта серия А, в случай на пътна помощ при застрахователно събитие, техническа повреда и експлоатация на автомобила.
 • Срещу допълнително заплащане, предлагаме карта серия Н, в случай на пътна помощ при застрахователно събитие, техническа повреда и експлоатация на автомобила:
  • Без ограничение на пробега
  • Без ограничение на брой събития
  • Без ограничение от годината на производство на автомобила
 • Безплатна карта серия Т за всички ППС над 3,5 тона общо тегло за пътна помощ в случай на застрахователно събитие.

Предлагаме безплатен асистанс в чужбина за автомобили до 3,5 т общо тегло съгласно ОУ.

По застраховка ГО за територията на Република България:

Срещу допълнително заплащане, предлагаме карта серия Г, в случай на пътна помощ при застрахователно събитие, техническа повреда и експлоатация на автомобила.

За да изготвим оферта с конкретни параметри, трябва да предоставите подписано Уведомление за поверителност и рег.талон на МПС.

Във всеки офис и агенция на Булстрад, както и при всеки наш партньор, с когото имаме сключен договор за посредничество.

Бихте могли да заплатите и директно през сайта на Булстрад.

Да, Съгласно Общите условия на застраховка "Каско стандарт".

Съгласно ОУ по застраховка Каско Стандарт при прехвърляне на МПС/ППС в срок до 7 дни от подписване на договор за покупко-продажба е необходимо да се издаде анекс към застраховката Каско и да бъде извършен оглед на автомобила. Моля, посетете офис или агенция на Булстрад, като носите договор за покупко-продажба и рег.талон на МПС/ППС.